RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
- Maja Szumacher - przewodnicząca,
- Stanisław Świdziński - zastępca przewodniczącej,
- Stanisław Guciński - skrabnik
- Aleksandra Ratajczak - sekretarz.

SEKCJA HANDLOWA SU:
.

SEKCJA MEDIALNA SU:
- Sandra Jóźwiak;
- Stanisław Świdziński

  OPIEKUN:
p. Rita Wielińska