Minęły trzy lata...

 


        Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Inga" powstało po koniec 2007 roku z inicjatywy obecnej prezes Izabelli Szablewskiej i skupiło w swoich szeregach ludzi aktywnych, którzy społecznie pragnęli działać na rzecz gminy, powiatu, regionu. W trakcie swojej trzyletniej działalności instytucja podejmowała różne działania, które przyczyniły się do realizacji celów statutowych, które obejmują szeroko rozumianą pomoc społeczną, organizację wolontariatu, działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, aktywizację społeczności lokalnej.
        Stowarzyszenie ma swoją siedzibę na terenie Gimnazjum w Śmiglu. Nie posiada majątku, dlatego zdobywa środki, składając projekty w konkursach organizowanych przez różne instytucje. Od 2007 organizacja złożyła ponad trzydzieści wniosków, z których dziewięć uzyskało dofinansowanie.
W 2008 roku:
- pozyskano kwotę 1800 zł, którą zdobyto w drodze konkursu z Fundacji WBK Programu Dziecięcych Uśmiechów na zakup odzieży dla 20 dzieci z terenu gminy Śmigiel,
- zorganizowano półkolonię Wakacje z SISI – dni wesołe, dni kolorowe o charakterze turystycznym dla 30 dzieci z terenu gminy Śmigiel, uczniów klas II – IV szkoły podstawowej, która trwała 10 dni roboczych (udział nieodpłatny). Całkowity koszt zadania wyniósł 6031,00zł (w tym: dofinansowania w drodze konkursu: od wojewody wielkopolskiego - 5 183,00zł oraz starosty kościańskiego – 848,00zł). Partnerem projektu było Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Śmiglu.
W roku 2009:
- zorganizowano dziesięciodniową półkolonię Wakacje z INGĄ – wakacje na wesoło o charakterze turystycznym dla 30 dzieci z terenu gminy Śmigiel (udział nieodpłatny). Całkowity koszt zadania wyniósł 11 656,00zł (w tym: dotacje otrzymane w drodze konkursów: od wojewody wielkopolskiego - 8 350,00zł oraz starosty kościańskiego - 1 156,00zł; wsparcie ze strony Rady Rodziców – 800,00zł). Partnerem projektu było Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Śmiglu.
- uzyskano dofinansowanie z Funduszu Organizacji Pozarządowych na realizację projektu Profesjonalnie, rzetelnie, skutecznie – tak chcemy działać! Dzięki otrzymanym środkom 8 członków stowarzyszenia i 2 wolontariuszy od 1 lutego do 30 czerwca brało udział w zaplanowanych szkoleniach, które miały na celu podnieść poziom wiedzy oraz umiejętności uczestników z zakresu: aspektów prawnych funkcjonowania organizacji, działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej, pozyskiwania środków krajowych i unijnych dla potrzeb organizacji, środków komunikowania się organizacji pozarządowej z otoczeniem, księgowości projektowej. Całkowity koszt projektu wyniósł 29 755,00zł (w tym z: FOP - 26 383,00zł, inne źródła - 630,00zł, nasz wkład rzeczowy - 2 742,00zł) - zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla 30 dzieci, w wieku 9 – 12 lat, z terenu gminy Śmigiel, w okresie od sierpnia – grudnia 2009r. Kolorowy świat wokół nas Całkowity koszt projektu – 24 064,00zł, w tym dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 21 594,00zł, Rady Rodziców – 630,00zł, nasz wkład rzeczowy – 2 470,00zł Partnerem był dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiglu.
W roku 2010: - realizowano projekt Wiedza kluczem do skutecznej pomocy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL.09.05.00-30-077/09), który obejmował warsztaty z zakresu wolontariatu, w których udział wzięli: 30 młodych ludzi z terenu gminy w wieku 14 – 18 lat, 7 pedagogów ze szkół z terenu gminy Śmigiel, pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu. Projekt trwał od stycznia 2009r – kwietnia 2009r . W jego ramach zorganizowano inicjatywę lokalną, z której skorzystało blisko 100 mieszkańców gminy Śmigiel. Dofinansowanie z EFS wyniosło 47 919,00zł. Partnerem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu.
- zorganizowano Wakacje z INGĄ - półkolonię dla dzieci i młodzieży (20 uczniów szkoły podstawowej i 20 gimnazjalistów), trwającą 10 dni roboczych. Całkowity koszt zadania wyniósł 11 093,56zł (w tym dofinansowania: od wojewody wielkopolskiego – 8854,00zł, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej – 600,00zł, Rada Rodziców Gimnazjum – 400,00zł; nasz wkład rzeczowy – 1239,56zł). Partnerami projektu byli dyrektor Gimnazjum w Śmiglu oraz kierownik Zarządu Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu. - zakupiono wyprawkę szkolną (Wyprawka szkolna z INGĄ) dla 31 dzieci z terenu gminy Śmigiel. Całkowity koszt zadania – 3400,00zł (w tym z Fundacji Banku Zachodniego WBK uzyskaliśmy w ramach konkursu 3 000zł, od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Śmiglu – 200,00zł, od Rady Rodziców Gimnazjum w Śmiglu - 200,00zł) - realizowano projekt Teraz My – młodzi, aktywni i kreatywni (w okresie od września 2010 do stycznia 2011) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL.09.05.00-30-056/09), którego celem była aktywizacja edukacyjna i społeczna 20 młodych ludzi w wieku 14 – 18 lat z terenu gminy Śmigiel. Całkowity koszt zadania wyniósł 43 038,00zł . Partner był Zarząd Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu. Łącznie w ciągu trzech lat swojej działalności Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Inga pozyskało w drodze konkursów oraz z innych źródeł kwotę 171 585,00 zł.
       Warto dodać, że w trakcie trzyletniej działalności Ingi bywały chwile wielkiej radości, ale i zwątpienia, czy to, co robią członkowie instytucji, ma sens. Z pewnością bodźcem do działania były pochlebne opinie uczestników projektów, liczne życzliwe słowa od partnerów. Dlatego prezes instytucji, Izabella Szablewska, pragnie serdecznie podziękować członkom stowarzyszenia za pomoc i wsparcie przy realizacji projektów, za poświęcenie się dla dobra dzieci i młodzieży, za ciągły zapał do współpracy oraz liczne, często bezcenne, uwagi i sugestie, a także pani dyrektor Gimnazjum w Śmiglu, Wandzie Judek i panu kierownikowi Zarządu Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu, Witoldowi Kulusowi za wsparcie działalności Ingi oraz za pomoc przy realizacji projektów, za zrozumienie, akceptację i słowa otuchy w chwilach zwątpienia, za wiarę w nasze możliwości.
        W przyszłości członkowie instytucji chcą nadal realizować wyznaczone cele, a jednocześnie są otwarci na nowe inicjatywy i chętni do pomocy przy ich realizacji.


Izabella Szablewska
prezes SIS Inga