inga

 

Wiedza kluczem do skutecznej pomocy


        Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Inga” w dniach od 4 stycznia do 30 kwietnia br. realizowało projekt pt. Wiedza kluczem do skutecznej pomocy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich). Jego koordynatorem była Izabela Szablewska, a funkcję asystenta pełniła Ewelina Świdzińska. Kwota dofinansowania wyniosła 47 919,00zł. Do projektu przystąpiło 38 osób, w tym nauczyciele i uczniowie z: Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, Zespołu Szkół w Bronikowie, Zespołu Szkół w Starym Bojanowie, Samorządowego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej, Liceum Ogólnokształcącego ze Śmigla, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie oraz pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej. 
        W jego ramach w terminie 19-21.03.2010 w Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym Sułkowski w Boszkowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli i pracownika socjalnego z zakresu organizowania wolontariatu na terenie szkół, nagradzania wolontariuszy, organizowania akcji, które prowadził prezes Centrum Wolontariatu z Warszawy. Ponadto w dniach od 6 do 7 marca br. trenerzy z Centrum Wolontariatu szkolili młodzież z zakresu organizacji wolontariatu oraz pełnienia roli lidera wolontariuszy. Wszyscy uczestniczy projektu wzięli udział w zajęciach Razem można więcej prowadzonych przez psychologa. Młodzież zaplanowała wówczas akcję dla społeczności lokalnej. Na zorganizowanie przedsięwzięcia dostała kwotę 3300,00 i musiała ją rozdysponować, zaplanować wydatki, dokonać zakupów, opracować szczegóły – wszystko to pod okiem opiekuna-nauczyciela. W ramach zadania Wolontariusze zapraszają... młodzi ludzie postanowili zorganizować Bal Pluszowego Misia dla dzieci z gminy Śmigiel, który odbył się w Domu Wiejskim w Starym Bojanowie w dniu 21.04.2010r. Wolontariusze podzielili się między sobą zadaniami, każdy z nich odpowiadał za inną część imprezy. Dla dzieci zorganizowano cały szereg konkurencji, gier i zabaw oraz: kącik plastyczny, kącik misia (gdzie przypinano dzieciom maski misia oraz plakietki z nazwą baliku), kącik malowania twarzy. Młodzież zabawiała dzieci, a rodzice w tym czasie mieli okazję porozmawiać przy kawie i słodkościach. Na koniec każdemu małemu uczestnikowi balu wręczono upominek.
        Uroczyste zakończenie projektu Wiedza kluczem do skutecznej pomocy odbyło się w dniu 23 kwietnia 2010 w auli Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu. W spotkaniu uczestniczyli m.in. dyrektorzy szkół, których uczniowie i nauczyciele przystąpili dla udziału w projekcie, przedstawiciel partnera projektu – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu Barbara Kuderska, kierownik Zarządu Szkół i Placówek Oświatowych Witold Kulus, opiekun projektu, przedstawiciele miasta, osoby, które wsparły projekt oraz sami uczestnicy. Koordynator Izabela Szablewska na spotkaniu przypomniała o źródle dofinansowania, podsumowała zrealizowany projekt, przedstawiła etapy jego realizacji, wręczyła podziękowania za pomoc i wsparcie m.in. dyrektor Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Wandzie Judek oraz kierownikowi Zarządu Szkół i Placówek Oświatowych Witoldowi Kulusowi - za wsparcie rzeczowe, życzliwość i pomoc, sołtysowi Starego Bojanowa Wiesławowi Kasperskiemu za nieodpłatne użyczenie Domu Wiejskiego na organizację Balu Pluszowego Misia, pani Marii Ratajczak za opiekę nad grupą uczestników szkolenia podczas wyjazdu na warsztaty do Boszkowa oraz Annie Pohl, Karolowi Siejakowi, Piotrowi Filipowiczowi za pomoc w organizacji wieczorku integracyjnego. Na koniec wspólnie z asystentem podziękowała uczestnikom za aktywny udział w projekcie i wręczyła drobne upominki.
       
Na zakończenie warto dodać, że był to pierwszy projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Inga, który został sfinansowany ze środków EFS. Z pewnością zdobyta przez uczestników projektu wiedza na temat wolontariatu stanie się w przyszłości kluczem do niesienia pomocy.


SIS Inga