Dzień w krainie bajek


Najpierw pomysł


        Pomysł zrodził się kilka miesięcy temu. Jego autorkami były gimnazjalistki ze śmigielskiej szkoły. Pierwsza edycja pt. W krainie bajek – dzień młodszego brata, młodszej siostry odbyła się 1 kwietnia br. Po realizacji tego zadania uczniowie domagali się kolejnej akcji. Doradca zawodowy Izabella Szablewska postanowiła powołać grupę wolontariuszy spośród chłopców i dziewcząt. O chętnych nie było trudno. Ostatecznie podjęto decyzję o organizacji akcji pt. Dzień w krainie bajek. Jej adresatami miały być dzieci do lat 12 z gminy Śmigiel. Z uwagi na fakt, że doradca zawodowy w Gimnazjum w Śmiglu jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Inga postanowiono połączyć siły i zasoby jednej oraz drugiej strony. Odbyły się spotkania wolontariuszy z opiekunem w celu podziału obowiązków i zadań, zaplanowania przebiegu akcji. Prezes stowarzyszenia zabiegała też o wsparcie rzeczowe wśród lokalnych przedsiębiorców, a młodzi ludzie w tym czasie zajęli się przygotowywaniem plakatów, ulotek, kotylionów, repertuaru piosenek, gier i zabaw.


17.06.2011, godz. 17.00 – akcja START!


        Wolontariusze i opiekun Izabella Szablewska spotkali się dużo wcześniej. Przygotowali salę gimnastyczną, którą nieodpłatnie użyczył kierownik Zarządu Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu, pan Witold Kulus. Stworzyli kąciki zabaw, małego zucha, malowania twarzy, artysty oraz kawiarniany dla rodziców, wykorzystując podarowane przez panią Janinę Turkowiak oraz pana Wojciecha Mikołajczaka rzeczy. Zajęli się też nagłośnieniem, przygotowaniem balonów. Wśród gimnazjalistów powołano fotografa, który miał uwieczniać uśmiechnięte twarze dzieci.
        O godz. 17.00 pojawili się pierwsi, tak oczekiwani, goście honorowi. Z każda minutą przybywało ich więcej…..By ułatwić nawiązanie kontaktu wolontariusze mieli identyfikatory, zaś każdemu dziecku przypięto kotylion, na którym wpisane było imię. Najmłodsi bawili się, rysowali, tańczyli, pokonywali tor przeszkód przygotowany przez pana Karola Marciniaka – nauczyciela wychowania fizycznego z Gimnazjum w Śmiglu. Harcerka i absolwentka gimnazjum Agnieszka Żyto przeprowadziła zabawy wśród najmłodszych. Dużą atrakcją okazała się chusta animacyjna oraz tunel. W czasie, kiedy dziećmi zajmowali się wolontariusze, ich rodzice udali się do kącika kawiarnianego, gdzie serwowano im kawę i ciasto przygotowane przez gimnazjalistki oraz ofiarowane przez piekarnię państwa Kaczmarków oraz panią Danutę Grygier. Dzieciom rozdawano słodkości podarowane przez państwa Kowalskich z Nietążkowa. Na koniec każdemu małemu uczestnikowi wręczono pamiątkowy dyplom.
        Zainteresowanie organizowaną akcją przerosło oczekiwania wolontariuszy oraz ich opiekuna i prezes stowarzyszenia Inga w osobie Izabelli Szablewskiej. Uśmiechnięte twarze dzieci były dla organizatorów największą nagrodą za ich trud włożony w przygotowanie akcji. Dzień w krainie bajek dobiegł końca, ale zapał i pomysły wolontariuszy śmigielskiego gimnazjum na kolejne akcje końca nie mają! Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Inga Izabella Szablewska (opiekun wolontariuszy) pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji akcji oraz okazali życzliwość tj. panu Witoldowi Kulusowi - kierownikowi Zarządu Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu, państwu Kowalskim, państwo Kaczmarkom, pani Danucie Grygier, pani Janinie Turkowiak i panu Wojciechowi Mikołajczakowi. Największe podziękowania kieruję jednak do wolontariuszy śmigielskiego gimnazjum. Doceniam zaangażowanie i zapał do pracy grupy wspaniałych młodych ludzi, z którymi współpraca okazała się słuszną decyzją.


Izabella Szablewska