Test, który mierzy umiejętność podejmowania decyzji oraz odporność na stres

Jak czytać opinie psychologiczno – pedagogiczne? www.bawoja.pronet.lublin.pl/rodzice/OPPP.pdf

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb uczniów – podstawowe informacje www.cke.edu.pl/images/stories/Komunikaty_2010/dostosowania_sp_gim_2011.pdf

Bezpieczny uczeń, czyli jak unikać zagrożeń?  www.bezpieczny-uczen.pl/

Dopalacze mogą Cię wypalić www.dopalaczeinfo.pl/

Bezpieczne korzystanie z Internetu www.pedagogszkolny.pl/articles.php?article_id=68

 
Adresy i telefony instytucji oferujących pomoc:


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie
ul. Kościelna 5a
64-000 Kościan
tel. 65 512 17 60
www.poradnia.koscian.pl/

Ośodek Interwencji Kryzysowej w Kościanie
ul. Szpitalna 7
64-000 Kościan
tel. 65 512 73 28

Ośodek Pomocy Społcznej w Śmiglu
ul. Kościańska 1
64-030 Śmigiel
tel. 65 518 09 69

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
ul. ks. Józefa Surzyńskiego 31
64-000 Kościan
www.koscian.policja.gov.pl/

Zespół ds. Nieletnich i Patologii KPP w Kościanie
tel. 65 511 62 38

Posterunek Policji w Śmiglu
tel. 65 511 63 50

Sąd Rejonowy w Kościanie
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Pl. Niezłomnych 2
64-000 Kościan
tel. 65 512 09 15
www.sr.koscian.pl/