1. Informacje podstawowe:
a) głównym celem działalności Szkolnego Ośrodka Kariery jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę dotyczącą planowania własnej kariery zawodowej i edukacyjnej, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz koordynowania jej z potrzebami własnego rynku pracy;
b) Szkolny Ośrodek Kariery jest miejscem, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery edukacyjno-zawodowej – poznają ofertę szkół i zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskują informacje o lokalnym rynku pracy, uczą się podstaw prawa pracy.

2. Z usług szkolnego doradcy zawodowego korzystać mogą:
a) uczniowie,

b) rodzice,
c) nauczyciele,
d) absolwenci naszej szkoły,
e) cała społeczność lokalna.

3. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
a) pomoc w planowaniu ścieżki kariery edukacyjnej – uzupełnienie informacji o szkołach i zawodach,

b) badanie predyspozycji zawodowych – pomoc w rozpoznaniu i przeanalizowaniu własnych zainteresowań, uzdolnień, charakteru i temperamentu,
c) tworzenie indywidualnego planu działania,
d) pomoc w przeanalizowaniu trudności związanych z podjęciem decyzji o wyborze szkoły i zawodu, spowodowanymi przewlekłymi schorzeniami i wadami fizycznymi ucznia,
e) doradztwo związane z różnicą poglądów między dziećmi a rodzicami w zakresie wyboru zawodu i szkoły,
f) pomoc przy podejmowaniu decyzji zawodowych poprzez dostarczanie najnowszych informacji o zawodach i rynku pracy,
g) warsztaty aktywizacji zawodowej.

4. SZOK dysponuje:
- informatorami o zawodach,

- informatorami o wyższych uczelniach,
- informatorami o nauce w krajach europejskich,
- opisami zawodów,
- informacjami o lokalnym rynku pracy,
- testami badającymi predyspozycje zawodowe,
- informacjami o możliwych ścieżkach kształcenia.

5. Godziny pracy doradca zawodowego, mgr Izabelli Szablewskiej:
a) poniedziałek –  8.00 - 14.00,
b) wtorek – 9.00 - 16.00,
c) środa – 8.00 – 14.00,
d) czwartek – 8.00 - 14.00,
e) piątek – 8.00 - 13.00.

PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE W EDUKACJI ZAWODOWEJ:
http://www.perspektywy.pl/ - miesięznik edukacyjny Perspektywy;
http://www.uczelnie.info.pl/ - wirtualny informator maturzysty;
http://www.kierunki.studia.studentnews.pl/ - kierunki studiów - opisy, standardy kształenia, kwalifikacje absolwenta, program, praktyki;
http://www.uczelnie.edu.pl/ - ogólnopolski serwis przedstawiający (prawie) wszystkie informacje o uczelniach wyższych w Polsce; możiwość wyszukania potrzebnej uczelni wedłg kilku indeksów;
http://www.cmppp.edu.pl/ - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej;
http://www.koweziu.edu.pl/ - Krajowy Ośodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej;
http://www.nauka.pl/ - serwis - twoja szkoła internetowa (przeznaczony dla uczniów i nauczycieli);
http://www.nowe/-liceum.pl - portal edukacyjny przeznaczony dla licealistów, nauczycieli i dyrektorów;
http://www.liceum.pl/ - serwis adresowany do uczniów i nauczycieli liceów;
http://www.kariera.procter.pl/ - Centrum Kariery P&G;
http://www.korba.pl/ - studencki serwis informacyjny;
http://www.kariera.wprost.pl/ - strona tygodnika Wprost ;
http://www.sluzbapracownicza.gov.pl/ - strona miesięcznika Służba Pracownicza;
http://www.matura.pl/ - nowa matura;
http://www.edulandia.pl/ - oferty edukacyjne;
http://www.efs.gov.pl/ - Europejski Fundusz Społeczny;
http://www.stat.gov.pl/ - Główny Urząd Statystyczny;
http://www.planner.pl/ - planner akademicki;
http://www.buwiwm.edu.pl/ - Biuro Uznawalności Wykształenia i Wymiany Międzynarodowej;
http://www.mgip.gov.pl/ - Ministerstwo Gospodarki i Pracy;
http://www.praca.gov.pl/ - serwis informacyjny urzędów pracy.