Zarząd Rady Rodziców zaprasza Rodziców/Prawnych Opiekunów gimnazjalistów na spotkanie prowadzone przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie w ramach edukacyjno-informacyjnej akcji społecznej „Czad i ogień.Obudź czujność”, które odbędzie się we wtorek, 20 grudnia br. o godz. 17.30 w auli szkolnej. Ze względu na wagę omawianego problemu liczymy na Państwa przybycie.

1 28403 g

rr protokol01 rr protokol02 rr protokol03 rr protokol04 rr protokol05 rr protokol06  rr protokol08rr protokol07

Zarząd Rady Rodziców Gimnazjum w Śmiglu informuje, że wpłat (uchwalona kwota - 40zł) na rzecz Rady Rodziców można dokonywać do dnia 31 października br. u skarbników rady oddziałowej lub przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Śmiglu - nr 16 8667 0003 0004 4192 2000 0010. Dziękujemy.