KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 1 września 2016 roku

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

23 grudnia 2016 – 31 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

30 stycznia - 12 lutego 2017 roku

 Ferie zimowe

13 - 18 kwietnia 2017 roku

 Wiosenna przerwa świąteczna

19 kwietnia 2017 roku

20 kwietnia 2017 roku

21 kwietnia 2017 roku

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

23 czerwca 2017 roku

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno –wychowawczych

24 czerwca -31 sierpnia 2017 roku

Ferie letnie

 

.