Świetlica gimnazjum czynna jest w poniedziałki  od 6.55 do 14.40, a we wtorki, środy i czwartki do godz. 15.35, a w piątki do 13.00. Celem jej działalności jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
W świetlicy przebywają głównie gimnazjaliści dojeżdżający do szkoły, oczekujący na autobus przed lekcjami lub po zajęciach. Drugą grupę stanowią uczniowie, którzy nie mają zajęć ze względu na podział klasy na grupy (np. na lekcjach języka obcego, wychowania do życia w rodzinie) lub z powodu nieobecności nauczyciela. Chłopcy i dziewczęta mogą korzystać z telewizora, trzech komputerów oraz drukarki, wielu gier i sprzętu sportowego. Największym zainteresowaniem cieszy się jednak stół bilardowy ofiarowany przez Samorząd Uczniowski w czerwcu 2010 r. Również w czasie przerw młodzi ludzie spotykają się w świetlicy: słuchają muzyki, grają w bilard oraz piłkarzyki.
Opiekę sprawują pani Ewelina Świdzińska oraz inni nauczyciele, z pomocy których uczniowie korzystać mogą każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć.
Pani Świdzińska od 3 lat organizuje w świetlicy akcję zbiórki niepotrzebnych telefonów komórkowych. W zamian za nie szkoła może otrzymać sprzęt sportowy, pomoce edukacyjne i naukowe.