Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 15.30; 
wtorek 08.00 - 14.00
środa 8.00 - 14.00 
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 8.00 - 14.00 


Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
- nie radzisz sobie z programem nauczania, chcesz pomocy i rady z tym związanej,
- ktoś naruszy Twoje prawa,
- ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc,
- chcesz porozmawiać z kimś życzliwym,
- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
- nie potrafisz porozmawiać z nauczycielem,
- znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu:
- sytuacji problemowych dotyczących ich dziecka,
- trudności w nauce bądź niepowodzeń szkolnych - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeo szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci,
problemów z zachowaniem (zmiana zachowania dziecka, problemy z rówieśnikami).

Nauczyciele mogą oczekiwać:
- pomocy w zdiagnozowaniu trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów,

- analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno - pedagogicznej,
- współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia,
- wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych,
- wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki,
- wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów,
- wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.