Uczniowie naszego gimnazjum przystąpili do kolejnej edycji programu „Młody Obywatel”, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy. Uczestnicy projektu to jednocześnie członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza, a ich opiekunem oraz koordynatorem jest p. Izabella Szablewska - doradca zawodowy. W ramach programu młodzież dokonała diagnozy społeczności lokalnej i jej zasobów oraz sojuszników. Przeprowadziła wywiady z przedstawicielami wybranych instytucji m.in. Urzędu Miasta Śmigla, Zarządu Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu,  Towarzystwa Śpiewu "Harmonia", Uczniowskiego Klubu Sportowego „Volleyball”. W dniu 7 lutego br. na terenie naszej szkoły odbyły się warsztaty, które trwały 6 godzin lekcyjnych. Prowadziła trenerka z CEO, p. Anna Geller. Zajęcia zainspirowały uczniów do aktywniejszego działania i nowych pomysłów, wyzwoliły zapał do dalszej pracy w projekcie. (IS)

IMG 1806 

Zdjęcia z warsztatów znajdują się w galerii Kolejni młodzi obywatele naszego gimnazjum