Założenia programu „Młody obywatel”, do którego przystąpiliśmy we wrześniu ubiegłego roku, są sukcesywnie realizowane przez wolontariuszy naszego gimnazjum. Pod okiem swojego opiekuna p. Izabelli Szablewskiej uczniowie zmierzają do celu, jakim jest aktywizacja społeczności lokalnej. W ramach tego programu, w dniu 16.03.2012r. trzy uczennice - członkinie Szkolnego Klubu Wolontariusza: Joanna Janowicz, Martyna Paul i Joanna Wojciechowska oraz ich opiekunka p. Izabella Szablewska wzięły udział w drugich już warsztatach organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy, które odbyły się we Wrocławiu.

IMG 1393

Podczas zajęć wolontariuszki pracowały nad pomysłem na aktywność społeczną, który wypracowali członkowie klubu podczas czwartkowych spotkań. Uszczegółowiały pomysł, dopracowywały jego założenia pod okiem mentora z CEO z Warszawy. Udział w warsztatach był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości oraz nabrania motywacji do dalszych działań.
Obecnie członkowie klubu nawiązują kontakt z przedstawicielami różnych instytucji z gminy Śmigiel, zachęcając ich do realizacji wspólnego przedsięwzięcia, które zaplanowane jest na maj tego roku. Gimnazjaliści ściśle współpracują ze swoim opiekunem, p. Izabella Szablewską, który koordynuje ich działania, motywuje i aktywizuje. Projekt pt. „Współpraca celem do sukcesu” ma na celu zaangażowanie jak największej liczy instytucji. Będzie to doskonała okazja do promocji działających w gminie Śmigiel instytucji publicznych i niepublicznych, zachęcenie społeczności lokalnej do angażowania się w ich działalność oraz podejmowania się wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej. (IS)
Fotoreportaż z warsztatów w galerii Warsztaty w ramach programu "Młody obywatel"