W Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu powołany został Szkolny Klub Wolontariusza. Jego inicjatorem i koordynatorem jest doradca zawodowy – p. Izabella Szablewska. Obecnie skupia on 20 gimnazjalistów, którzy opracowali regulamin i plan pracy. Liderem grupy została Dominika Spławska – uczennica III klasy gimnazjum.

wolontariat 012

Wolontariusze zainaugurowali działalność klubu wolontariuszy, organizując spotkanie z Wesołymi Duszkami, które odbyło się 29.10.2011r w sali gimnastycznej szkoły. Już niebawem młodzież planuje zorganizować kolejną imprezę adresowaną do najmłodszych.
Członkowie klubu przystąpili także do programu "Młody Obywatel", którego organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy. W jego ramach trzy uczennice: Dominika Spławska, Kamila Kubiak i Weronika Nowak oraz ich opiekunka p. Izabella Szablewska wzięły udział w warsztatach, które odbyły się na początku listopada br. we Wrocławiu. Teraz wszyscy członkowie klubu zaczną realizować założenia programu. Młodzież będzie miała za zadanie zbadać potrzeby swoich społeczności i podjąć działania na ich rzecz. W ramach przedsięwzięcia uczniowie poznają swoją społeczność lokalną, przeprowadzą wywiady z przedstawicielami różnych instytucji, wspólnie z opiekunem zorganizują debaty z mieszkańcami i inne działania lokalne. I najważniejsze, wolontariusze uczyć się będą znajdować sojuszników dla swoich działań w najbliższym otoczeniu. Ponadto gimnazjalistki tj. Joanna Wojciechowska, Martyna Paul i Ewa Krzyślak pod okiem pani Szablewskiej przystąpiły do konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej – powrót do szkoły”. Dziewczęta przygotowały pracę na temat „Zostań wolontariuszem, zmieniaj świat i siebie! – Jak rozumiesz polskie hasło promujące Europejski Rok Wolontariatu 2011?”. Konkursu ma na celu aktywizację młodzieży, pogłębienie wiedzy o Unii Europejskiej oraz upowszechnienie idei wolontariatu w związku z ustanowienie roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu, jak również z prezydencją Polski w Radzie UE. Program realizowany jest we współpracy z MEN i MPiPS, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego.
Młodzi wolontariusze wezmą również udział pod okiem swojego opiekuna w konkursie pod hasłem „Spełniamy marzenia”, organizowanym w ramach programu "Zachowaj Trzeźwy Umysł" w związku Europejskim Rokiem Wolontariatu.
Gimnazjalistom nie brakuje wytrwałości, zapału, chęci do pracy i pomysłów, a to dopiero początek działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza.(ISZ)