„Dobroć serca jest tym,
czym ciepło słońca: ona daje życie.”
(H. Sienkiewicz)


Serdecznie dziękuję:
Paniom Dyrektor Wandzie Judek i Joannie Pawlickiej, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom,
Absolwentom, Uczniom Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu oraz Panu Piotrowi Fęglerskiemu 
za współpracę, pomoc i życzliwość okazywaną przy tworzeniu i redagowaniu szkolnej strony internetowej.

Szczególne podziękowania kieruję do: Miłosza Kicińskiego, Macieja Fritza, Jakuba Maciejczaka, Julii Apolinarskiej,
Roksany Stachowiak, Sandry Jóźwiak i Stanisława Świdzińskiego.
Było mi niezmiernie miło z Wami współpracować.

Redaktor główny
Monika Włoch

dzieki01