W naszym gimnazjum od listopada do maja trwała ósma edycja konkursu "Nasza klasa jest najlepsza". W ciągu 7 miesięcy klasy gromadziły punkty m.in. za wyniki w nauce, frekwencję, zachowanie, udział w konkursach, akcjach Samorządu Uczniowskiego itd. Ponadto komisja konkursowa dokonała przeglądu sal lekcyjnych. Członkowie jury podsumowali wyniki zmagań, kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie. Najwyższą ilość punktów uzyskała klasa IIb, na drugim miejscu uplasowała się IIa, a trzecie miejsce uzyskała Id. Zwycięski zespół, oprócz pucharu, dyplomu i słodkiego upominku, otrzymał nagrodę w wysokości 150zł, ufundowaną przez Radę Rodziców. Gratulujemy zwycięzcom!

czwartek podsumowanie29

Wyniki konkursu "Nasza klasa jest najlepsza" w roku szkolnym 2016/2017:

KLASA    ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW
I A    99
IB    102
IC    128
ID    140
II A   156
IIB    162
IIC    112
IID    77
IIIA    106
IIIB    62
IIIC    137
IIID    97
IIIE    99