W piątkowy ranek, 23 czerwca br. członkowie społeczności szkolnej  zebrali się w auli, aby uczestniczyć w okolicznościowym apelu, kończącym ostatni rok szkolny w Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu. Na początku uroczystości prowadzące przywitały zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in: skarbnik Śmigla, Piotr Szmytkowski, radny miejski - Włodzimierz Drótkowski, była dyrektor szkoły – Jolanta Sobecka. Potem głos zabrała wicedyrektor gimnazjum, pani Joanna Pawlicka, która podsumowała mijający rok szkolny. Poźniej przyszedł czas na wręczenie nagród. Skarbnik Śmigla przekazał naszemu gimnazjum nagrodę w postaci tellurium za sukcesy osiągane w mijającym roku szkolnym. Paulina Nowacka i Agata Pawlicka, uczennice klasy trzeciej, otrzymały nagrody Rady Miasta dla najlepszych absolwentek. Mateusz Hałas został nagrodzony przez burmistrz Śmigla za działalność na rzecz środowiska. Wyróżnienie dyrektora dla osoby, który uzyskała najwyższą średnią w szkole, przyznano Mai Wielińskiej. Trzecioklasiści, którzy uzyskali najlepsze wyniki, odebrali z rąk pani Joanny Pawlickiej okolicznościowe dyplomy. W czasie uroczystości nastąpiła także zmiana pocztu sztandarowego, a chłopcy i dziewczęta z klas trzecich złożyli uroczyste ślubowanie. Po czym najstarsi gimnazjaliści podziękowali osobom, które towarzyszyły im podczas trzyletniej nauki, a sami od młodszych kolegów i koleżanek z klas II odebrali mądre wskazówki i życzenia na kolejny etap edukacji. Uroczystość zakończyło rozdanie świadectw przez wychowawców, a potem wszyscy udali się na wyczekiwane i zasłużone wakacje. (r)

zakonczenie roku08 zakonczenie roku13zakonczenie roku14 zakonczenie roku16

 Galeria Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017