W dniach 9 –13 pażdziernika br. przebywała z oficjalną wizytą w Śmiglu trzyosobowa delegacja ze szkoły średniej (odpowiednik naszego gimnazjum) w Rzymie.

Z-ca dyrektora i jednocześnie nauczycielka historii – pani Fiorella Gentilli i nauczycielka języka niemieckiego, pani Francesca Iannace oraz mieszkająca od 20 lat we Włoszech, Magdalena Adamczewska-di Palma przez kilka dni zwiedzały Śmigiel i najbliższą okolicę. Przede wszystkim jednak spotkały się z władzami gminy, dyrekcją gimnazjum oraz zwiedzały się śmigielską szkołę. Nauczycielki z Rzymu bardzo interesowały się naszym gimnazjum, głównie pod kątem możliwości współpracy w ramach europejskich programów szkolnych wspierających wspólne inicjatywy pomiędzy dwoma szkołami. Wspólnie ustalono, że obie szkoły opracują i złożą do 20 lutego 2010 wniosek do programu „Regio”, który jest rozszerzoną formą dotychczasowej wersji programu partnerskiego „Comenius”. Różnica polega tu na zaangażowaniu do wspólnego projektu między szkołą średnią z Rzymu i Gimnazjum w Śmiglu dwóch jednostek samorządu lokalnego i stowarzyszeń działających na terenie obu szkół. Osią, wokół której będzie funkcjonował dwuletni przyszły projekt partnerski, będzie Traktat Lizbonski, czyli nie uchwalona jeszcze Konstytucja UE. Młodzież pod kierunkiem swych nauczycieli przeanalizuje poszczególne punkty w/w dokumentu, opracuje własne wnioski i sugestie pod adresem Komisji Europejskiej i następnie opublikuje wyniki swych prac na wspólnej stronie internetowej. Językiem roboczym projektu będzie język niemiecki, ale uczniowie z obu krajów mogą porozumiewać się między sobą także oczywiście w języku angielskim, a ponadto młodzież z Włoch chciałaby zaprezentować także inne języki europejskie, których uczą się w szkole – język hiszpański i język francuski.
Wizyta gości z Włoch stwarza dla naszego środowiska szkolnego kolejną szansę na następne (po szkole węgierskiej z Balatonfüzfö), ciekawe kontakty zagraniczne, którym głównym celem ma być wzmacnianie nauki języków obcych. (WA)