Za cztery dni odbędą się w naszej szkole w ramach akcji CEO wybory do rady Samorządu Uczniowskiego. Poniżej przedstawiamy kandydatów, który walczą o głosy uczniów:

kandydaci01

Czytaj więcej...

Zachęcamy uczniów naszego gimnazjum i ich rodziców/prawnych opiekunów do zapoznania się z regulaminami i terminarzem konkursów przedmiotowych, które odbędą się w roku szkolnym 2016/2017 w województwie wielkopolskim, a których organizatorem jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

konkurs przedm

Informuję, że najbliższy wtorek, 27 września br. jest „dniem otwartym” dla rodziców:
- o godz. 18.00  odbędą się zebrania z wychowawcami w klasach;

Liczę na Państwa przybycie i s
erdecznie zapraszam!

Dyrektor gimnazjum
mgr Wanda Judek

wywiadowka

Uczniowie kl. Ib wraz z wychowawcą, p. Andrynowskim i opiekunami (p.Frąckowiakiem, p. E. świdzińską p. M. Włoch) wybrali się w sobotę, 17 września br. na rajd rowerowy. Podczas wycieczki mieli okazję poznać się lepiej, mogli także podziwiać urokliwe zakątki najbliższej okolicy, poznawać florę i faunę łąk i lasów. Zanim przybyli na polanę w Sokołowicach, widzieli np. czajkę, orła bielika,  czaplę siwą. Po dotarciu do celu rozegrali turniej gry w badmintona. Potem przyszedł czas na pieczenie kiełbasek przy ognisku. Po posiłku uczniowie podzieli się na grupy i wzięli udział w konkursie, podczas którego mieli rozpoznać gatunki roślin i owadów, które można zobaczyć na łące i w lesie. Podczas zabawy korzystali  przewodników wypożyczonych z biblioteki gimnazjum. Książki były dla uczestników rajdu źródłem rzetelnej wiedzy na temat otacząjącej przyrody. Zaangażowanie pierwszoklasistów było tak duże, że wszyscy zostali nagrodzeni. Po sportowo-edukacyjnych atrakcjach wyruszyli w drogę powrotną do domu. Wyjazd był powiązny z projektem "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", do którego przystąpiła szkoła. (r)

 

rajd 1b07 rajd 1b09 rajd 1b13

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z czterech osób: przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i skarbnika. W wyborach, które odbędą się 30 września br., kandyduje sześcioro uczniów naszego gimnazjum: Maja Szumacher z kl. IId, Aleksandra Domagała z kl. Ia, Aleksandra Ratajczak z kl. IIa, Milena Szczerbal z kl. Ic, Stanisław Świdziński z kl. Ib i Stanisław Guciński z kl. Id.

 

wybory su004  kandydaci01

Do 14 września br. potencjalni kandydaci w wyborach do rady Samorządu Uczniowskiego zbierali podpisy wśród uczniów popierających ich kandydatury. Następnie musieli złożyć listy u opiekuna Samorządu Uczniowskiego, p. Moniki Włoch. Następnego dnia komisja wyborcza przystąpiła do pracy i sprawdziła, czy dane i podpisy zawarte na kartkach są autentyczne. Ponieważ wszystkie listy zawierały odpowiednią, określoną w ordynacji wyborczej, ilość podpisów, ramowy program wyborczy, a podane dane były prawdziwe, komisja podała do wiadomości listę kandydatów. (r)

 

wybory su0001  wybory su001 wybory su002

W piątek, 9 września br. odwiedzili naszą szkołę absolwenci: Mateusz Zalisz, Tobiasz Wikowicz i Miłosz Szlafka z dawnych klas IIIb i IIIa. Obecnie chłopcy uczą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

absolwenci01

Po spotkaniach z przedstawicielami klas przyszedł czas na pierwsze działania kandydatów w wyborach do rady Samorządu Uczniowskiego. Aby zgłosić swoją kandydaturę, muszą zebrać do 14 września br. min. piętnaście podpisów uczniów, którzy ich popierają. Ich wiarygodność zostanie później sprawdzona przez komisję wyborczą. (r)

wybory su201

Nasze gimnazjum po raz drugi przystąpiło do akcji organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej "Samorządy mają głos". Celem przedsięwzięcia jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz SU. Działania podejmowane w ramach akcji koordynuje zespół w składzie: Ewa Przymus, Joanna Markowiak, Dominika Nadolna, Milena Skórzewska i Daniel Klecha oraz p. Monika Włoch, który pełni także funkcję szkolnej komisji wyborczej.
Na początku przygotowaliśmy tekst ordynacji wyborczej. We wtorek, 6 września, spotkaliśmy się z przedstawicielami klas i przedstawiliśmy im efekty naszej dotychczasowej pracy. Zaprosiliśmy ich do współpracy. Ponadto zapoznaliśmy ich z zasadami kampanii wyborczej i przekazaliśmy informację o ważnych datach związanych z przygotowaniem wyborów do rady Samorządu Uczniowskiego.

samorzad uczniowski wybory su01

„Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja objęta patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, utworach Aleksandra Fredry i Bolesława Prusa, przyszedł czas na „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Na rynku, przy śmigielskiej fontannie, 4 września br. z tekstem dzieła polskiego noblisty zmierzyły się obok przedstawicieli lokalnych instytucji także uczennice naszego gimnazjum: (Aleksandra Panasiuk, Julia Pieprzyk, Emilia Gnacińska, Marianna Han, Aleksandra Domagała, Paulina Michałowska) które są członkiniami grupy teatralnej „Przyjaciele”, działającej przy śmigielskim Centrum Kultury. Dzięki temu spotkaniu jeszcze raz mogliśmy zachwycić się twórczością Henryka Sienkiewicza. (r)

czytanie01