20 października br., dziesięcioro uczniów naszej szkoły przystąpiło do etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. W czasie 60 minut rozwiązywali test, w którym sprawdzano wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej z biologii dla gimnazjum.

konkursbiol

Czytaj więcej...

Tradycją naszego gimnazjum są wyjazdy na wykłady otwarte na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 19 października grupa ponad czterdzieściorga uczniów pod opieką nauczycieli uczestniczyła w zajęciach, które poprowadził profesor Tadeusz Jan Jopek.  Gimnazjaliści podczas wykładu poświęconego astronomii dowiedzieli , m.in. jakimi układami odniesienia posługują się obecnie badacze kosmosu. Śmigielanie mogli także poczuć naukową atmosferę i zwiedzić uniwersyteckie sale, w których na co dzień uczą się studenci. Po zajęciach na uniwersytecie przyszedł czas na wizytę na kręgielni. (PA,r)

18 października w naszym gimnazjum gościł żużlowiec, jeżdżący od czterech sezonów w barwach Unii Leszno, Grzegorz Zengota, medalista drużynowych mistrzostw Polski. Zaproszony gość przez godzinę odpowiadał na pytania zadawane mu przez gimnazjalistów. Opowiadał także o swoich sukcesach i karierze motocyklowej. W swoich wypowiedziach podkreślał, że w życiu należy mieć marzenia i pasje, które pomagają w osiąganiu wyznaczonych celów. Jednak należy również wytrwale i pracować przez cały rok.  Na zakończenie spotkania uczniowie mieli okazję wziąć udział w konkursie, podczas którego odpowiadali na pytanie przygotowane przez sportowca,  a także mogli zdobyć autograf czy też zrobić sobie pamiątkową fotografię. (r)

spotkanie gz04 spotkanie gz10

Czytaj więcej...

W poniedziałek, 17 października br. uczniowie klasy Ic wraz z opiekunami udali się na wycieczkę. Najpierw gimnazjaliści obejrzeli pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie, który jest najwyższym posągiem Chrystusa na świecie. Potem zwiedzili Międzyrzecki Rejon Umocnień. Pierwszoklasiści poznali historię militarnego umocnienia stworzonego przez Niemców. Uczniowie przeszli udostępnioną dla turystów podziemną trasą fortyfikacji, znajdującą się na głębokości kilkudziesięciu metrów. Spróbowali także swoich sił w jeździe drezyną. Oprócz wiadomości historycznych gimnazjaliści mieli okazję poznać ciekawostki o życiu nietoperzy. Nadarzyła się nawet okazja, aby obejrzeć te wyjątkowe, latające ssaki będące w stanie hibernacji. Po pobycie w podziemiach przyszedł czas na spacer „zębami smoka” i powrót do Śmigla. (r)

1c mru16 1c mru10

 

13 października br. czworo uczniów uczestniczyło w etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. W ciągu 90 minut uczestnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością lektur i pojęć z teorii literatury i gramatyki, ale także umiejętnością redagowania reklamy, listu i kartki z dziennika.

wkjp

 

Czytaj więcej...

14 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości, która odbyła się w auli, oprócz członków społeczności szkolnej uczestniczyli: zastępca Burmistrza Śmigla p. Marcin Jurga, przedstawiciele Rady Rodziców: p. Piotr Balcer i p. Paulina Targosz. Najpierw głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców, który złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Następnie nauczyciele p. Joanna Pawlicka i p. Tomasz Frąckowiak odebrali nagrody Burmistrza Śmigla. Potem przemówiła p. dyrektor Wanda Judek, która podziękowała nauczycielom za podejmowany trud, dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. W szczególny sposób wyróżniła sześcioro nauczycieli, wręczając Nagrodę Dyrektora. Potem przyszedł czas na koncert życzeń adresowany do wszystkich osób obchodzących 14 października swoje święto, aprzygotowany przez gimnazjalistów pod kierunkiem p. Piotra Andrynowskiego i p. Violetty Kozak. Do wspaniałych, muzycznych dedykacji uczniowie dołączyli kwiaty jako wyraz wdzięczności za trud włożony w nauczanie i wychowanie. (r)

den07 den01 den25

Czytaj więcej...

W związku z tym, że w wyborach do rady Samorządu Uczniowskiego dwoje kandydatów (Maja Szumacher i Stanisław Świdziński) otrzymało taką samą liczbę głosów, we wtorek 11 października odbyła się druga tura wyborów. Zwyciężyła w niej Maja Szumacher, która będzie pełnić funkcję przewodniczącej rady. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego będzie pani Rita Wielińska. Gratulujemy serdecznie i życzymy owocnej pracy! (r)

wybory uzup03

Drodzy Drugoklasiści! Zachęcamy do zapoznania się propozycjami tematów projektów edukacyjnych w bieżącym roku szkolnym, które znajdują się w zakładce „Projekt edukacyjny”. 

 

projekt

8 października w naszej szkole obchodzono uroczystość przyjęcia w poczet społeczności gimnazjalnej.  Tuż po ósmej do sal, w których przebywali kandydaci na gimnazjalistów wraz z nauczycielami, wkroczyli charakteryzatorzy, które wykonali pierwszoklasistom odpowiedni „makijaż” i sprawdzili, czy mają oni założony „stosowny strój nocny”. Potem wszystkie klasy udały się do sali gimnastycznej.  Na początku poddano próbie przyszłych uczniów Gimnazjum w Śmiglu, by  sprawdzić, czy są oni już gotowi, aby dołączyć do grona gimnazjalistów. Mimo że chłopcy i dziewczęta musieli wykazać się wiedzą i różnymi umiejętnościami np. tanecznymi, artystycznymi, udało im się wyjść zwycięsko z każdego zadania. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Zanim nastąpiło pasowanie, pierwszoklasiści musieli  pokonać jeszcze jedną przeszkodę - ogromną ekierkę. Następnie pani dyrektor Wanda Judek na znak przyjęcia do grona gimnazjalistów, dotknęła każdego dużym ołówkiem. Pierwszoklasiści otrzymali także upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Potem w podziękowaniu za przejęcie do społeczności gimnazjum Nadia Olejnik i Stanisław Świdziński wykonali utwór "Piosenka pisana nocą". Po przerwie na scenę wkroczyli uczniowie klas III, którzy popisali się kunsztem aktorskim, przedstawiając humorystyczne scenki. (r)

 pasowanie09 pasowanie28 pasowanie33 pasowanie41

Czytaj więcej...

Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to program edukacji ekonomicznej gimnazjalistów, prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z lokalnymi partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu oraz Uniwersytetach w Białymstoku, Szczecinie i Łodzi.
Zachęcamy Rodziców/Prawnych opiekunów uczniów do zapoznania się z informacjami nt. programu Akademia Młodego Ekonomisty